Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Ubezpieczenie OC
Informujemy naszych klientów, iż biuro nabyło polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 50.000 zł efektywną od dnia 25 stycznia 2013 r.
25.01.2013
Nowy artykuł - Prawo wyznaniowe w Izraelu
Szanowni Państwo, zapraszamy do przeczytania nowego artykułu naszego autorstwa. Artykuł omawia prawo wyznaniowe w Izraelu.
15.01.2013
Szybki kontakt
Cennik

Oferta cenowa

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Rodzaj usługi

HE -> PL

PL -> HE

Strona rozliczeniowa - 1600 znaków ze spacjami

90,00

100,00

Tekst spisany odręcznie lub nieczytelny

Dodatek 25%

Dodatek 25%

Tłumaczenia pisemne przysięgłe

Rodzaj usługi

HE -> PL

PL -> HE

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia - za stronę rozliczeniową obejmującą 1125 znaków ze spacjami

90,00

100,00

Sprawdzenie i poświadczanie tłumaczenia sporządzonego przez inne osoby - za stronę rozliczeniową obejmującą 1125 znaków ze spacjami

50,00

55,00

Dodatek za tekst spisany odręcznie lub nieczytelny - za każdą stronę rozliczeniową

20,00

25,00

Wydanie dodatkowego egzemplarza tłumaczenia - za stronę rozliczeniową obejmującą 1125 znaków ze spacjami

20,00

20,00

Poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w języku hebrajskim - za każdą stronę dokumentu

20,00

20,00

 

Tłumaczenia ustne zwykłe i przysięgłe

Rodzaj usługi

HE -> PL

PL -> HE

1 godzina tłumaczenia ustnego zwykłego / przysięgłego

 

* w przypadku czynności w tym samy mieście, obowiązuje minimalny 2 godzinny blok tłumaczeniowy;

* w przypadku dojazdu do 100 km od siedziby / oddziału obowiązuje minimalny 4 godzinny blok tłumaczeniowy; przy dojeździe powyżej 100 km, obowiązuje minimalny 8 godzinny blok tłumaczeniowy

250,00

250,00

Koszty dojazdu do 20 km od siedziby / oddziału

gratis

gratis

Koszty dojazdu + nocleg powyżej 20 km od siedziby / oddziału

pokrywa w całości klient - stawka za dojazd 1,15 zł/km pokrywa w całości klient - stawka za dojazd 1,15 zł/km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wszystkie stawki podane powyżej są określone w kwotach netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w wymiarze 23%.

W przypadku dużych zleceń albo stałej współpracy jest dość szeroka możliwość negocjowania wyżej wymienionych stawek.